Sigurnosna oprema

Sefovi za iznajmljivanje

Sefovi za iznajmljivanje (depozit sefovi)

Glavne odlike naših sefova za iznajmljivanje su pouzdanost, precizna izrada i dopadljiv dizajn. Namenjeni su za odlaganje i čuvanje dragocenosti, vrednosnih papira i sl.

Dnevno noćni trezor DNT

Dnevno noćni trezor izveden je tako da omogućuje jednostavno i lako deponovanje i predaju novca u trezor poslovne banke u svakom trenutku u toku 24 h.

Podni sef

Podni sef pre svega je namenjen za čuvanje dragocenosti i novčanih sredstava. Konstruktivno je predviđen za ugradnju u podove benziskih stanica, kockarnica, motela, privatnih stambenih objekata itd.

Zidni trezor ZT-1, ZT-2, ZT-3

Namenjen je za čuvanje manjih predmeta od vrednosti, napravljeni su od čelika. Trezori se zatvaraju vratima koje imaju šarke sa unutrašnje strane koje dozvoljavaju otvaranje za 105 stepeni

Kaseta za novac KN

Namenjena je za deponovanje i prenošenje novca, nakita i drugih vrednosti.

Hotelske kasete HK

Hotelska kaseta ima prevashodnu namenu zaštite novca i dragocenosti hotelskog gosta. Snabdevena je bravicom koja obezbeđuje kasetu od lakog otvaranja

Nameštajni sef NS-6

Nameštajni sef NS-6 izrađen je od čeličnih limova sa zidovima debljine 2 mm, između kojih se nalazi ispuna otporna na mehanička razaranja i požar.

Sigurnosna stanska vrata

Sigurnosna stanska vrata se sastoje iz tri osnovna konstruktivna elementa: vrata, štok i brava sa pomoćnim mehanizmom. Izrađena su od jake čelične konstrukcije