Biro oprema

Ormani-za-crteže-400x400

Ormani za crteže

Orman sa fiokama je kompletno od metalne izvedbe. Fioke su vođene klizačima sa odgovarajućim rolnicama koje omogućuju laganu manipulaciju 2/3 dubine fioke

Ormani za kartoteku

Orman je kompletno metalne izvedbe, teleskopski klizači omogućuju veoma jednostavnu manipulaciju fiokama. Iste su opremljene odgovarajućim ručkama i mestom za postavljanje etikete, zaključavaju se centralno pomoću cilindrične brave.

Arhivski sigurnosni orman ASO-T

Izrađen je od čeličnog lima sa duplim zidovima. 

Arhivski orman AO-1800, AO-2000 (sa i bez trezora)

Izrađen je od čeličnog lima sa odličnim mehaničkim svojstvima. Zabravljivanje se vrši dvosmernim mehanizmom koji se osigurava cilindar bravom, a nalazi se u desnom krilu vrata